Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

Razem i aktywnie Program Profilaktyki Uzależnień "Razem i aktywnie" Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci Warsztaty fotograficzne Szkolny konkurs Fotograficzny "Aktywnie w obiektywie"

PROJEKT " RAZEM I AKTYWNIE"

Razem i aktywnie

Program realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie.

Program Profilaktyki Uzależnień „ Razem i aktywnie” Informacja dla rodziców.

W dniach  23.05.2016 – 18.12.2016 będzie realizowany w naszej szkole Program Profilaktyki Uzależnień „ Razem i aktywnie”.

Celem wspomnianego programu jest  zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zapewnienie atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.

W ramach programu na terenie szkoły organizowane będą następujące zajęcia i warsztaty:

- zajęcia profilaktyczne

- zajęcia socjoterapeutyczne

- warsztaty plastyczne

- warsztaty arteterapii

- warsztaty biblioteczne

- zajęcia informatyczne

- zajęcia teatralno-literackie,

- zajęcia języka angielskiego

- zajęcia  fotograficzne

- zajęcia i konkursy sportowe

O terminie rozpoczęcia poszczególnych zajęć uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli.