Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja


Aktualności

Regulamin V Powiatowego Konkursu Kaligraficznego "I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra"

Powiatowy Konkurs Kaligraficzny V edycja "I Ty możesz zostać mistrzem pióra”


Szkoła Podstawowa nr 24
im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
zaprasza do udziału
w konkursie organizowanym
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy
Delegatury w Częstochowie
Kuratorium Oświaty w Katowicach
przy merytorycznym wsparciu
Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia
w Częstochowie


REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Kaligraficznego
V edycja
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z terenu miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego. kłobuckiego i myszkowskiego.
Cele konkursu:
- rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
- uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Kategorie wiekowe:
I kategoria - uczniowie klas II-III szkół podstawowych,
II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
III kategoria - uczniowie gimnazjów,
IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu tekst (fragmenty legendy „Lech, Czech i Rus” – „Za czasów Piasta” Anna Świrszczyńska, Wydawnictwo Poznańskie, 1984.) piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie.
Kolor atramentu dowolny.
Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki.
3. Kryteria oceny prac:
- staranność i oryginalność elementów graficznych,
- płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
- samodzielność pracy.
Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.
4. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
6. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20.03.2014r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 24,
ul. Hubermana 7, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”. Decyduje data stempla pocztowego.
7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły (wraz z adresem) oraz numer telefonu do szkoły.
8. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
10. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
11. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi pod koniec kwietnia 2014 r.
Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.
3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród telefonicznie. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej:www.sp24czestochowa.edupage.org
Teksty do napisania znajdują się w załącznikach regulaminów.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorki konkursu:
Agnieszka Jungowska
Urszula Stefaniak
 

Kategoria I

                   Regulamin

    Powiatowego Konkursu Kaligraficznego

                   V edycja

 

                             Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół

              z terenu miasta Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
 • uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Kategorie wiekowe:
 • I kategoria - uczniowie klas II-III szkół podstawowych,
 • II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • III kategoria - uczniowie gimnazjów,
 • IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony
  do regulaminu tekst ( fragmenty legendy „Lech, Czech i Rus” – „Za czasów Piasta” Anna Świrszczyńska, Wydawnictwo Poznańskie, 1984.) piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie. Kolor atramentu dowolny.

 

Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można
wykorzystać kolorowe pisaki).

 

 1. Kryteria oceny prac:

-     staranność i oryginalność elementów graficznych,

-     płynność pisma i estetyka połączeń literowych,

-     poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
-     samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

 1. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
 2. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
 3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20.03.2014r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7, 42-200 Częstochowa,
z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”.

 1. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy
  i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły (wraz z adresem) oraz numer telefonu do szkoły.
 2. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
 4. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie
   pokonkursowej
  .
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi pod koniec kwietnia 2014 r.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
 2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.
 3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród telefonicznie. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.sp24czestochowa.edupage.org

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorki konkursu:

Agnieszka Jungowska, Urszula Stefaniak, Iwona Tutak

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego

 

„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”

                   V edycja

 

I kategoria wiekowa- uczniowie klas II- III szkół podstawowych

Anna Świrszczyńska

„Lech, Czech i Rus” - fragment

 

Było braci trzech.

Jeden Rus, drugi Czech,

a trzeci Lech.

 

W zgodzie bracia ci żyli,

za turami gonili,

łosie w borach ścigali,

jedną mową gadali.

 

Aż przyszedł wreszcie czas taki,

że rozleciały się ptaki,

że powiedzieli we trzech,

Czech, Rus i Lech:

— Świat szeroki naokół,

a z nas każdy jak sokół.

Przestrzeni nam potrzeba,

własnej ziemi i nieba.

Każdy ze swą drużyną

niech jedzie w stronę inną.

Niechaj gród swój postawi,

dobre imię rozsławi.

Kategoria II

                   Regulamin

    Powiatowego Konkursu Kaligraficznego

                   V edycja

 

                             Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół

              z terenu miasta Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
 • uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Kategorie wiekowe:
 • I kategoria - uczniowie klas II-III szkół podstawowych,
 • II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • III kategoria - uczniowie gimnazjów,
 • IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony
  do regulaminu tekst (fragmenty legendy „Lech, Czech i Rus” – „Za czasów Piasta” Anna Świrszczyńska, Wydawnictwo Poznańskie, 1984.) piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie. Kolor atramentu dowolny.

 

Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można
wykorzystać kolorowe pisaki).

 

 1. Kryteria oceny prac:

-     staranność i oryginalność elementów graficznych,

-     płynność pisma i estetyka połączeń literowych,

-     poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
-     samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

 1. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
 2. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
 3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20.03.2014 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7, 42-200 Częstochowa,
z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”.

 1. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy
  i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły (wraz z adresem) oraz numer telefonu do szkoły.
 2. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
 4. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie
   pokonkursowej
  .
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi pod koniec kwietnia 2014 r.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
 2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.
 3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród telefonicznie. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.sp24czestochowa.edupage.org

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorki konkursu:

Agnieszka Jungowska, Urszula Stefaniak, Iwona Tutak

 

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego

„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”

                   V edycja

II kategoria wiekowa- uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych

Anna Świrszczyńska

„Lech, Czech i Rus” - fragment

 

Było braci trzech.

Jeden Rus, drugi Czech,

a trzeci Lech. (...)

 

I bratnim zwyczajem

całowali się wzajem,

wzajem dłonie ścisnęli,

na drużyny skinęli.

— Żyjcie w szczęściu, bratowie,

bóg daj siłę i zdrowie.

Nic serc naszych nie zmieni,

choć będziem oddaleni.

Tak powiedzieli we trzech,

Czech, Rus i Lech.

 

Czech jechał na południe

w krainę żyzną cudnie.

Ujrzał Wełtawy fale

i już nie spieszy dalej.

Zatrzymał swe orszaki,

kazał poić rumaki.

— Postawię tu grodzisko

przy rzece blisko. —

I u Wełtawy wód

wzniósł Prahę, piękny gród.

 

Kategoria III

                   Regulamin

    Powiatowego Konkursu Kaligraficznego

                   V edycja

 

                             Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół

              z terenu miasta Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
 • uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Kategorie wiekowe:
 • I kategoria - uczniowie klas II-III szkół podstawowych,
 • II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • III kategoria - uczniowie gimnazjów,
 • IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony
  do regulaminu tekst (fragmenty legendy „Lech, Czech i Rus” – „Za czasów Piasta” Anna Świrszczyńska, Wydawnictwo Poznańskie, 1984.) piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie. Kolor atramentu dowolny.

 

Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można
wykorzystać kolorowe pisaki).

 

 

 1. Kryteria oceny prac:

-     staranność i oryginalność elementów graficznych,

-     płynność pisma i estetyka połączeń literowych,

-     poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
-     samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

 1. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
 2. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
 3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20.03.2014r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7, 42-200 Częstochowa,
z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”.

 1. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy
  i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły (wraz z adresem) oraz numer telefonu do szkoły.
 2. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
 4. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie
   pokonkursowej.
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi pod koniec kwietnia 2014 r.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
 2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.
 3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród telefonicznie. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.sp24czestochowa.edupage.org

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorki konkursu:

Agnieszka Jungowska, Urszula Stefaniak, Iwona Tutak

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego

„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”

                   V edycja

 

III kategoria wiekowa- uczniowie gimnazjów
Anna Świrszczyńska

„Lech, Czech i Rus” - fragment

Było trzech braci

jeden Rus drugi Czech

a trzeci Lech (...)

 

Zaś Rus na czele młodzi

jechał, gdzie słońce wschodzi.

Jechał przez stepy, bory,

poranki, dnie, wieczory,

aż z konia zsiadł bystrego

u Dniepru brzegów.

— Tu gród mocny postawię,

we świecie go rozsławię.

Kijów niechaj się zwie,

tu będzie władztwo me.

 

Lech z junakami zasię

na zachód spieszył w tym czasie.

Przez bór jadąc wspaniały

świat przejechał niemały.

Aż po długiej podróży

białego orła ujrzał.

 

Leciał orzeł do słońca

nad lasami bez końca,

piórami ślicznie świecił,

w Lechu zachwyt rozniecił.

— Orle, ty mnie zaprowadź,

gdzie mam dom swój zbudować.

Gdzie mam gród swój postawić,

dobre imię rozsławić.

Kategoria IV

                   Regulamin

    Powiatowego Konkursu Kaligraficznego

                   V edycja

 

                             Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół

              z terenu miasta Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, myszkowskiego .

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
 • uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Kategorie wiekowe:
 • I kategoria - uczniowie klas II-III szkół podstawowych,
 • II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • III kategoria - uczniowie gimnazjów,
 • IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony
  do regulaminu tekst (fragmenty legendy „Lech, Czech i Rus” – „Za czasów Piasta” Anna Świrszczyńska, Wydawnictwo Poznańskie, 1984.) piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie. Kolor atramentu dowolny.

 

Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można
wykorzystać kolorowe pisaki).

 

 1. Kryteria oceny prac:

-     staranność i oryginalność elementów graficznych,

-     płynność pisma i estetyka połączeń literowych,

-     poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
-     samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

 1. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
 2. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
 3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20.03.2014 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7, 42-200 Częstochowa,
z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”.

 1. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy
  i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły (wraz z adresem) oraz numer telefonu do szkoły.
 2. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
 4. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie
   pokonkursowej.
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi pod koniec kwietnia 2014 r.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
 2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.
 3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród telefonicznie. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.sp24czestochowa.edupage.org

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorki konkursu:

Agnieszka Jungowska, Urszula Stefaniak, Iwona Tutak

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego

„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”

                   V edycja

IV kategoria wiekowa- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Anna Świrszczyńska

„Lech, Czech i Rus” - fragment

 

Było braci trzech.

Jeden Rus, drugi Czech,

a trzeci Lech. (...)

 

Orzeł Lecha pozdrawia,

ludzkim głosem przemawia:

— Tu na dębie najwyższym,

co jest słońcu najbliższy,

tu na dębie szumiącym,

w czysty miesiąc patrzącym,

pod miesiącem, pod gwiazdą,

białych orląt mam gniazdo.

Tu ci z konia czas zsiadać,

gród warowny zakładać,

gród warowny postawić,

swoje plemię rozsławić.

 

Będą wśród tej krainy

żyć twe wnuki i syny,

wnuków wnuki i dzieci

tu, gdzie gniazdo me świeci.

 

I zsiadł z konia Lech śmiały,

gród zbudował niemały.

— Niechaj Gnieznem się zowie,

bo tu w gnieździe — orłowie.

 

W długie wieki jaśniała

Gniezna piękność i chwała.

Biały orzeł strzegł grodu

i polskiego narodu.