Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

Protokół VII Międzyszkolnego Konkursu " Niech wiecznie bije zielone serce przyrody". Rozstrzygnięcie międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Pleć się, pleć andronie” Rozstrzygnięcie konkursu "Świąteczna choinka" Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "W poszukiwaniu dziwów natury" Wyniki Międzyszkolnego Konkursu na Kartkę Walentynkową w Języku Angielskim VI EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ „UMIEMY I CHCEMY RATOWAĆ” VI Powiatowy Konkurs Kaligraficzny "I Ty możesz zostać mistrzem pióra" Protokół Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej na Kartkę Walentynkową Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Protokół z Międzyszkolnego Konkursu "Kartka Wielkanocna" Protokół z VI edycji Powiatowego Konkursu Kaligraficznego VII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "W poszukiwaniu dziwów natury" VI Międzyszkoly Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - protokół

Aktualności

Protokół VII Międzyszkolnego Konkursu " Niech wiecznie bije zielone serce przyrody".

PROTOKÓŁ Z VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

O TEMATCE EKOLOGICZNEJ

,,NIECH WIECZNIE BIJE ZIELONE SERCE PRZYRODY”

VII MIEDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ ,,NIECH WIECZNIE BIJE ZIELONE SERCE PRZYRODY” skierowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich uczniów, wyzwalanie ich wyobraźni i inwencji twórczej, doskonalenie warsztatu poetyckiego oraz kształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez budzenie świadomości ekologicznej, wrażliwości i szacunku dla przyrody.

Zadaniem uczniów było napisanie wiersza o tematyce ekologicznej, opisującego piękno otaczającego świata, bogactwo i różnorodność Ziemi oraz ukazującego osobisty stosunek do przyrody, a także zawierającego apel do wszystkich mieszkańców naszej planety o ochronę środowiska naturalnego przed zniszczeniem, dewastacją i degradacją.

Na konkurs nadesłano utwory poetyckie z następujących szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie.
  2. Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie (Szkoła Podstawowa nr 15).
  3. Szkoła Podstawowa nr 24 im. J. M. Szancera w Częstochowie.
  4. Zespół Szkół we Wrzosowej. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej.
  5. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

 

Dnia 13.06.2014 roku komisja konkursowa w składzie: mgr Magdalena Szepelak – nauczyciel języka polskiego, mgr Bożena Kukuła – nauczyciel języka polskiego, mgr Anna Kielar – nauczyciel przyrody dokonała oceny nadesłanych wierszy i wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Wiktoria Macheła z Zespołu Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie (Szkoła Podstawowa nr 15).

II miejsce – Oliwia Szczepanik ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie.

III miejsce – Paulina Chamoń ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Dyplomy, nagrody książkowe dla laureatów oraz podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursu do odbioru w sekretariacie szkoły.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom – opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                       Organizatorzy