Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja


Aktualności

Protokół VII Międzyszkolnego Konkursu " Niech wiecznie bije zielone serce przyrody".

PROTOKÓŁ Z VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

O TEMATCE EKOLOGICZNEJ

,,NIECH WIECZNIE BIJE ZIELONE SERCE PRZYRODY”

VII MIEDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ ,,NIECH WIECZNIE BIJE ZIELONE SERCE PRZYRODY” skierowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich uczniów, wyzwalanie ich wyobraźni i inwencji twórczej, doskonalenie warsztatu poetyckiego oraz kształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez budzenie świadomości ekologicznej, wrażliwości i szacunku dla przyrody.

Zadaniem uczniów było napisanie wiersza o tematyce ekologicznej, opisującego piękno otaczającego świata, bogactwo i różnorodność Ziemi oraz ukazującego osobisty stosunek do przyrody, a także zawierającego apel do wszystkich mieszkańców naszej planety o ochronę środowiska naturalnego przed zniszczeniem, dewastacją i degradacją.

Na konkurs nadesłano utwory poetyckie z następujących szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie.
  2. Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie (Szkoła Podstawowa nr 15).
  3. Szkoła Podstawowa nr 24 im. J. M. Szancera w Częstochowie.
  4. Zespół Szkół we Wrzosowej. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej.
  5. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

 

Dnia 13.06.2014 roku komisja konkursowa w składzie: mgr Magdalena Szepelak – nauczyciel języka polskiego, mgr Bożena Kukuła – nauczyciel języka polskiego, mgr Anna Kielar – nauczyciel przyrody dokonała oceny nadesłanych wierszy i wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Wiktoria Macheła z Zespołu Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie (Szkoła Podstawowa nr 15).

II miejsce – Oliwia Szczepanik ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie.

III miejsce – Paulina Chamoń ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Dyplomy, nagrody książkowe dla laureatów oraz podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursu do odbioru w sekretariacie szkoły.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom – opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                       Organizatorzy