Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

Magdalena Olejnik

Plan pracy Koła Plastycznego

 

                                             Plan pracy koła plastycznego na rok szkolny 2011/2012

  Cele zajęć:

·         Rozwijanie uzdolnień plastycznych, 

·         Rozwijanie wyobraźni plastycznej;

·         Poznanie podstawowego zasobu pojęć i terminów w obrębie sztuki;

·         Dążenie do wyrabiania percepcji i ekspresji twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego;

·         Śmiałość w wypowiadaniu się własną formą artystyczną;

·         Wyposażanie w elementarną wiedzę z zakresu plastyki,  

·         Rozwijanie umiejętności mówienia o sztuce;

·         Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (wystawy plastyczne, konkursy) 

·         Przygotowanie do odbioru dzieła plastycznego;

·         Podnoszenie  sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej;

·         Wyrabianie szacunku dla dorobku kultury poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką;

·         Promocja utalentowanych artystycznie uczniów poprzez organizowanie i udział dzieci               w imprezach szkolnych i pozaszkolnych; 

·         Wspomaganie rozwoju osobowościowego i emocjonalnego dzieci (przezwyciężanie własnej nieśmiałości, kompleksów i braku pewności siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zaspakajanie potrzeby uznania, kształtowanie samodzielności, poczucia odpowiedzialności, dyscypliny i wytrwałości w pracy).

·         Wykształcenie potrzeby i nawyku włączenia sztuki we własne życie przez obecność w muzeach, galeriach,  a także przez możliwość kontaktu ze sztuką we własnym środowisku (reprodukcje, albumy);

·         Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

Działalność plastyczna

 

 

Wiadomości z zakresu sztuk plastycznych

 

Techniki

 

 

 

Środki dydaktyczne

 

 

Martwa natura

Malowanie na płaszczyźnie martwej natury z uwzględnieniem światłocienia

Wykorzystanie właściwości barw: odcień, intensywność, szeroka i wąska gama barw;

malarstwo

Pędzle, farby plakatowe, akwarele, kredki akwarelowe, kubki, blok techniczny A-3;

Miseczka na drobiazgi

Projektowanie i wykonanie przestrzennych form użytkowych

Forma przedmiotu a jego funkcja

rzeźba z papieru

Gazety, klej z mąki, miseczka, farby plakatowe, pędzle

Martwa natura

Malowanie na płaszczyźnie martwej natury z uwzględnieniem światłocienia

Kreska jako środek wyrazu artystycznego;

Kreska konturowa;

rysunek

Blok biały A 3, węgiel rysunkowy, gumka chlebowa;

Deszcz za oknem

Przedstawienie na płaszczyźnie zjawisk realnych.

Kreska jako środek wyrazu artystycznego;

Kreska konturowa;

rysunek piórkiem

Kartka techniczna A 5 kolorowa, piórko, tusz;

Znak na koszulkę

Przedstawienie na płaszczyźnie zjawisk realnych i

fantastycznych.

Kontrast barw.

malarstwo, batik

Koszulka, farby plakatowe, pędzelek, kubek, świeca, zapałki;

               Ślimaczek

Układanie kompozycji
z gazet.

Rzeźba jako środek wyrazu artystycznego; rodzaje rzeźb (rzeźba pełna, relief)

relief

Gazety, farby plakatowe, szary papier, nożyczki, klej, pędzle.

 Moje ulubione zwierzątko

 Wykonanie techniką kalkografu i batiku postaci zwierzątka

Różne formy istnienia dzieła plastycznego; grafika=

matryca+ odbitki

kalkograf

Kalka, blok biały A-4, kredki świecowe, gazeta, żelazko

 

 Idzie jesień  

Wykorzystanie

tworów przyrody

 w kompozycji plastycznej.

Forma  jako środek wypowiedzi plastycznej różna pod względem barwy i faktury

wyklejanka

Liście, kasztany,

żołędzie,

klej, nożyczki, blok kolorowy

A -3

 

 

 

Moje wesołe

i smutne sny

Przedstawianie  zjawisk realnych i fantastycznych.

Rodzaje kresek  

                                  rysunek

Bloki A- 3, kolorowe tusze, patyki.

Fantazyjne oblicza

Przedstawianie  zjawisk realnych i fantastycznych.

Plama jako środek wypowiedzi plastycznej; różna pod względem faktury

                                  collage

Gazety, klej, nożyczki

Staw – rzeźba z modeliny

Określanie barw i kształtów ciała różnych zwierząt;

 

Rzeźba pełna

 a relief

                                  rzeźba

Modelina,

papierowa tacka

 

 

Mój przedmiot użytkowy - glina

Projektowanie i wykonanie przestrzennych form użytkowych

Forma przedmiotu a jego funkcja

                                  rzeźba

Glina, farby plakatowe, pędzle, kubki, gazeta

Szafa 

Projektowanie form płaskich, dekoracyjnych  form użytkowych

Kreska i plama barwna jako środek wypowiedzi plastycznej

                                  pastel olejny i suchy

Blok kolorowy A-4, klej, nożyczki, pastele olejne i suche, sznurek, nożyczki

Gęsia skórka

Przedstawienie scen z otaczającej rzeczywistości

Rodzaje kresek; kreska jako środek wyrazu artystycznego;

                                  wyklejanka

Taśma ,,gęsia skórka”, blok biały A-4, farby plakatowe, pędzle, kubek

Faktura - Las

 Wyróżnianie i nazywanie cech przedmiotów: owalny, cienki, wydłużony;

 rozpoznawanie faktur: miękka, puszysta, gładka;

 uzyskiwanie ciekawych możliwości poprzez kształt faktury, tworzywo, materiał

Różne formy istnienia dzieła plastycznego; faktura, rodzaje faktur;

                                  wycinanka

papieroplastyka

Różne rodzaje i gatunki papierów: gruby- cienki, gładki-chropowaty, matowy- lśniący itp. Klej, nożyczki, blok A-3

Jesienne jeżyki – rzeźba w masie solnej.

Kształtowanie form uwarunkowane właściwościami użytego materiału.

Rzeźba komponowana w przestrzeni otwartej.

 rzeźba

 masa solna

Instalacje papierowe - DYNIA

Próba rozwiązań kompozycyjnych prostych elementów przestrzennych.

Rzeźba z papieru;

papieroplastyka

                                  rzeźba

Patyczki, nitki, klej nożyczki, blok A-3, bibuła gładka

Mozaika

Przedstawianie  zjawisk realnych i fantastycznych

Różne formy istnienia dzieła plastycznego; mozaika 

                                  mozaika

Skorupki z jajek

 

 

 

 

  Jesienny cudaczek

 – dziwaczek

Projektowanie i wykonywanie form przestrzennych ze świadomym użyciem różnorodnych tworzyw .

Możliwości wyrazowe uzyskiwane poprzez kształt i fakturę.

                                  rzeźba

Materiały przyrodnicze: szyszki, kasztany, żołędzie , liście, suszone kwiaty.

 

 Medalion

Doświadczanie możliwości technicznych uzyskania bryły.

Medal jako rodzaj płaskorzeźby.

                                  rzeźba

Tekturka o kształcie kwadratu, koła, owalu, prostokąta, modelina.

 

 

 

 

Melodia barwnych plam

Malowanie, uzyskiwanie barwą wymaganego nastroju.

Barwa jako środek ekspresji - temperatura barw.

malarstwo.

Farby plakatowe, pędzel, magnetofon, kaseta z nagraniem.

 

 

 Dekoracyjny papier do opakowania prezentu

Kompozycja otwarta.

Układ otwarty i rytmiczny, powtarzalność motywu w przedmiotach użytkowych.

                                       grafika

Stemple z ziemniaka, farby plakatowe, pędzle, blok.

 

Zabawki choinkowe

gwiazda

Projektowanie i wykonywanie przestrzennych form użytkowych.

Związek formy i funkcji przedmiotów dekoracyjnych.

                                       papieroplastyka

Kolorowy papier falisty, bibuła, igła, nici, paski barwnego papieru, klej.

 

Kraina bałwanków- rzeźba ze śniegu

Kształtowanie form uwarunkowane właściwościami użytego materiału.

Rzeźba komponowana w przestrzeni otwartej.

 rzeźba

śnieg

 

 

Co można zrobić ze sznurka?

Projektowanie i wykonanie form przestrzennych ze świadomym użyciem materiałów.

 

Wartość artystyczna i użytkowa sztuki ludowej

formowanie ze sznurka.

Sznurek, drut, igła , nici, nożyczki.

Szablonowy świat

Kształtowanie form uwarunkowane właściwościami użytego materiału.

Różne formy istnienia dzieła plastycznego- szablon;

wycinanka

Blok techniczny A-3, farby plakatowe, szczoteczka do zębów, nożyczki, miseczki, gazety

 

 

 Kartka świąteczna

Wycinanie i komponowanie na płaszczyźnie

form wieloosiowych.

Estetyka przedmiotów codziennego użytku.

Wycinanka.

Kartka z kartonu wielkości pocztówki, barwny papier, nożyczki, klej

 

 

Jajko Faberge -mix

Projektowanie i wykonanie form przestrzennych ze świadomym użyciem materiałów.

 

Wartość artystyczna i użytkowa sztuki ludowej

Technika mieszana

Glina, gazety, wydmuszka, farby plakatowe, pędzle, kubek, klej, nożyczki, papier kolorowy

 

 

 

 

Portet mamy

Przedstawianie  zjawisk realnych z zastosowaniem barw ciepłych 

Barwa jako środek ekspresji - temperatura barw.

Batik,

technika mieszana

Kredki świecowe, akwarele, pędzle, kubek, blok A-3 kolorowy, blok A-4 biały

Anioł – rzeźba w glinie i masie solnej.

Kształtowanie form uwarunkowane właściwościami użytego materiału.

Rzeźba komponowana w przestrzeni otwartej.

 rzeźba

Glina, masa solna

Witraż

Przedstawianie  zjawisk realnych i fantastycznych.

Witraż jako środek działania na wnętrze barwą i światłem

                                  witraż

Czarna kartka A-3, bibuła gładka, klej, nożyczki

Mały fotograf.

Przedstawianie  zjawisk realnych i fantastycznych.

Kontrast barw.

Barwa jako środek ekspresji - temperatura barw.

 

                                  fotografika

Papier fotograficzny, wywoływacz, utrwalacz, kuwety, kredki świecowe i pastele olejne;

Lekcja kleksografii.

Przedstawianie  zjawisk realnych i fantastycznych.

Barwa jako środek ekspresji - temperatura barw.

                                  malarstwo

Farby plakatowe, mazaki, kredki akwarelowe, blok kolorowy A-3, klej, nożyczki