Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

ROK 2014 - ROKIEM OSKARA KOLBERGA

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa: „Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

 Dyrektor: mgr Joanna Zasępa,

 Wicedyrektor: mgr Magdalena Szepelak

*******************************************************

 

*****************************************************************************************8

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

         W bieżącym roku szkolnym o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” mogą ubiegać się:

 • uczniowie uczęszczający do klas II, III i VI,
 • uczniowie:
 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z upśledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 5. z upśledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

         Kwota upoważniająca do otrzymania ww pomocy wynosi 539 zł na osobę

w rodzinie.

 

         Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy termin składania

w szkołach wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ustalono do dnia 19 września 2014 r.

 

********************************************************

 

******************************************************************************************************

Rodzina to podstawa!

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Częstochowie raz Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" w częstochowie prowadzące częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny poszukują kanydatów na roziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka dla dzieci, które z różnych powodów nie moga wychowywać się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła i które jenocześnie są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Nasz apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań a przez pomoc drugiemu człowiekowi pragną nadać nowy sens swojemu życiu.

Rodzinę zastępczą bąź rodzinny dom dziecka moga stworzyć ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy ziecka oferujemy przede wszystkim;

​- pomoc pienężną,

- pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanychproblemów,

- pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną,

- szkolenia.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po informacje szczegółowe do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. P.O.W. 2, 42-200 Częstochowa

Tel. 34 372 42 23, 34 372 42 25

www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecu i rodzinie "DLA RODZINY" w Częstochowie - Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34, 42-200 Częstochowa

****************************************************

          W budynku mieszczą sie dwie szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera,

Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry.

 

Szkoła posiada:

- 12 sal lekcyjnych

- małą i dużą sale gimnastyczne,

- 2 pracownie internetowe,

- świetlicę ze stołówką,

- gabinet lekarski,

- boisko.

 


Administratorzy strony:

mgr Ewa Domańska-Furmanek

mgr Justyna Łęska

photo

Niedziela 21.12.2014

Ilość odwiedzin: 828457