Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

ROK 2014 - ROKIEM OSKARA KOLBERGA

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa: „Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

 Dyrektor: mgr Joanna Zasępa,

 Wicedyrektor: mgr Magdalena Szepelak

********************************************************

******************************************************************************************************

Rodzina to podstawa!

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Częstochowie raz Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" w częstochowie prowadzące częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny poszukują kanydatów na roziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka dla dzieci, które z różnych powodów nie moga wychowywać się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła i które jenocześnie są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Nasz apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań a przez pomoc drugiemu człowiekowi pragną nadać nowy sens swojemu życiu.

Rodzinę zastępczą bąź rodzinny dom dziecka moga stworzyć ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy ziecka oferujemy przede wszystkim;

​- pomoc pienężną,

- pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanychproblemów,

- pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną,

- szkolenia.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po informacje szczegółowe do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. P.O.W. 2, 42-200 Częstochowa

Tel. 34 372 42 23, 34 372 42 25

www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecu i rodzinie "DLA RODZINY" w Częstochowie - Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34, 42-200 Częstochowa

****************************************************

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Informujemy, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja będzie prowadzona  w dwóch etapach.

 

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole w terminie od 3 marca do 11 marca 2013 r. potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) rozpocznie się w  II połowie marca br. Terminy, kryteria i zasady zostaną podane do wiadomości w pierwszym tygodniu marca zarówno do przedszkoli i szkół podstawowych, zespołów, jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy.

Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie, których rodzice zdecydują o rozpoczęciu edukacji w klasie I szkoły podstawowej oraz urodzone w I połowie 2008 r.

zobacz więcej .....

nabor_przedszkola_rodzice_porada_2014.pdf

*******************************************************************************

KOMUNIKAT

 

                Podstawa prawna: Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1265)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera

w Częstochowie, ul. Hubermana 7

ogłasza zapisy na rok szkolny 2014/2015:

 

         Dzieci do klasy pierwszej urodzone w 2007 i 2008 roku

Od 1 września 2014 r.:

  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone
    w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.,
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców).

 

Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00

----------- pobierz wniosek poniżej

 sp-zgloszenie-1_dziecko_zamieszkale_w_ob._szkoly(1).docx

sp-_wniosek-1_dziecko_spoza_rejonu.docx

 

***************************************************************************

Przekaż 1 % podatku na Fundacje Młodzi - Młodym - zobacz więcej http://fsmm.pl/

 

*******************************************************************************************************

          W budynku mieszczą sie dwie szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera,

Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry.

 

Szkoła posiada:

- 12 sal lekcyjnych

- małą i dużą sale gimnastyczne,

- 2 pracownie internetowe,

- świetlicę ze stołówką,

- gabinet lekarski,

- boisko.

 


Administratorzy strony:

mgr Ewa Domańska-Furmanek

mgr Justyna Łęska

photo

Sobota 23.08.2014

Ilość odwiedzin: 776215