Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

ROK 2015 - ROKIEM JANA PAWŁA II I JANA DŁUGOSZA

W podjętej przez Sejm uchwale w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm uczcił też pamięć wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego – Jana Długosza.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

 Dyrektor: mgr Joanna Zasępa,

 Wicedyrektor: mgr Magdalena Szepelak

*******************************************************

KOMUNIKAT

 Podstawa prawna: Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
 (Dz.U.z 2013 r. poz.1265), Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera 

w Częstochowie, ul. Hubermana 7 
ogłasza zapisy na rok szkolny 2015/2016:

         Dzieci do klasy pierwszej urodzone w 2008 i 2009 roku.

Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r.) oraz dzieci 6-letnie.

Zapisy będą przyjmowane od 02 marca 2015 roku do 10 kwietnia 2015 roku 
w sekretariacie szkoły w godz.8.00 – 15.00 według harmonogramu rekrutacji.

***********************************************************************

Rodzina to podstawa!

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Częstochowie raz Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" w częstochowie prowadzące częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny poszukują kanydatów na roziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka dla dzieci, które z różnych powodów nie moga wychowywać się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła i które jenocześnie są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Nasz apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań a przez pomoc drugiemu człowiekowi pragną nadać nowy sens swojemu życiu.

Rodzinę zastępczą bąź rodzinny dom dziecka moga stworzyć ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy ziecka oferujemy przede wszystkim;

​- pomoc pienężną,

- pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanychproblemów,

- pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną,

- szkolenia.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po informacje szczegółowe do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. P.O.W. 2, 42-200 Częstochowa

Tel. 34 372 42 23, 34 372 42 25

www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecu i rodzinie "DLA RODZINY" w Częstochowie - Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34, 42-200 Częstochowa

****************************************************

         

Administratorzy strony:

mgr Ewa Domańska-Furmanek

mgr Justyna Łęska

photo

Niedziela 29.03.2015

Ilość odwiedzin: 867059